Kinderergotherapie Parkstad richt zich op het behandelen van kinderen en het adviseren van de ouders cq. begeleiders.
 

We helpen kinderen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan of aankleden, maar ook om spelen, school, of hobby's.

 

Binnen de behandeling kan dit betekenen dat we het kind zowel thuis, op school en in de praktijk behandelen en/ of adviseren.

 

 

Besluit i.v.m. het coranavirus 

We kunnen niet meer in de praktijk behandelen en geen huisbezoeken meer afleggen.

Wij kunnen wel op afstand behandelen en adviezen geven.

 

Team Kinderergotherapie Zuid 

(Kinderergotherapie Parkstad, Kinderergotherapie Maastricht en Kinderergotherapie Beekdaelen)